HackBB - Industrial Hackathon

Projekt InduCCI koncentruje się na roli CCI (creative and cultural industires) na rzecz pomocy społecznościom przemysłowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Regiony europejskie powinny stać się bardziej otwarte na innowacje, zmiany i przedsiębiorczość. Partnerzy działań pilotażowych koncentrują się na wspieraniu współpracy między CCI a przedsiębiorstwami z innych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego. Osiąga się to poprzez testowanie programów edukacyjnych, otwarcie dla publiczności sceny CCI oraz wdrażaniem innowacyjnych i nowoczesnych formatów warsztatowych i networkngowych.

Jednym z celów projektu InduCCI jest moderowanie współpracy pomiędzy przemysłem tradycyjnym a branżą kreatywną. W Bielsku-Białej oba te sektory są dobrze rozwinięte, a ich współpraca gwarantuje rozwój innowacyjności.

Dzięki wsparciu sektora kreatywnego, tradycyjne przemysły mają dostęp do zewnętrznego źródła innowacji, co gwarantuje wykorzystanie potencjału na wyższym poziomie. Festiwal BBDays4.IT: 6-12 września 2021, w ramach którego wydarzenie będzie organizowane, gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wiedzy i rozwiązań z zakresu IT, a więc jednej z branż kreatywnych.

Podczas HackBB branża kreatywna będzie pracować nad wyzwaniem zaproponowanym przez sektor przemysłowy.W Bielsku-Białej dwie najbardziej rozwinięte branże to automotive i ICT, dlatego też zdecydowaliśmy się je połączyć.

HackBB realizowany będzie w formie 24-godzinnego kodowania, które rozpocznie w sobotę 11 września i zakończy w niedzielne popołudnie, kiedy to zostaną wyłonieni zwycięzcy i rozdane zostaną nagrody.

W efekcie powstanie projekt lub prototyp, który będzie mógł zostać dopracowany i wdrożony.

Po zakończeniu kodowania uczestnicy przedstawią swoje pomysły podczas serii prezentacji. W jury konkursu znajdą się eksperci posiadający wiedzę techniczną w zakresie programowania, przedstawiciele branży automotive, którzy ocenią projekty pod kątem praktycznym, a także przedstawiciele organizatorów. Na zwycięzców, poza możliwością rozwoju swojego projektu czekają również nagrody pieniężne.

Z ramienia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. projekt koordynuje Pani Patrycja Węgrzyn, specjalista ds. projektów międzynarodowych. W razie pytań prosimy o kontakt: pwegrzyn@arrsa.pl